Maatwerk interieur scholen

Voor maatwerk interieur scholen roep jij de hulp in van de Pelser Groep. Dit bedrijf maakt er veel werk van om een interieur mooi, duurzaam en functioneel te laten zijn. Woorden als een duurzame toekomst, ontmoeten en verbinden is haar thema. Er worden plekken gerealiseerd waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar communiceren. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed om deze plekken functioneel en uitnodigend te maken. De akoestiek is ook een onderwerp waaraan veel aandacht wordt besteed. Kortom: de Perser Groep klaart de klus, zij levert maatwerk.

Maatwerk interieur kantoor

Ben je op zoek naar een nieuw interieur voor je kantoor? Neem contact op met de Pelser Groep. Dit ervaren bedrijf neemt je alles uit handen en zorgt voor maatwerk interieur van je kantoor. Er wordt gestart met een inventarisatie van wat er zich op een bepaalde afdeling afspeelt. Wat is daarvoor nodig? Elke werkplek vraagt om passend meubilair bijvoorbeeld, welke activiteiten vinden er plaats en wat is daarvoor nodig? De medewerkers van de Pelser Groep weten dat.